Licitacions iniciades abans de l’1/11/2010

Num. ExpedientObjecte de contracteData de publicacióData limit de presentacióSituació
1/10

Treballs de localització a la comarca del Segrià de les unitats urbanes omeses o no actualitzades a la base de dades cadastrals

Adjudicada
19/10

Projecte desglossat núm. 1. Condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LP-4033a de la N-260 (Bellver de Cerdanya) a la C-16 (Balltarga). PK. 0+980 al 2+500. Tram: final ZU de Bellver de Cerdanya a la C-16 (Balltarga)

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010 Adjudicada
2/10

Treballs de localització a la comarca del Pallars Jussà i L'Alta Ribagorça de les unitats urbanes omeses o no actualitzades a la basd de dades cadastrals

Adjudicada
20/10

Projecte de millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-2012 de Les Borges Blanques a la N-240. PK. 17+435 al 20+820. Tram: Fulleda-Tarrés

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010 Adjudicada
21/10

Projecte condicionament, eixamplament, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-5111 de la C-1412b a Suterranya. PK. 0+000 a l'1+676

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010 Adjudicada
22/10

Projecte constructiu. Ferm. Millora del ferm i execució de cunetes de formigó. Carretera L-912 del PK. 0+000 al 12+040. Tram: Sant Salvador de Toló (L-911)-Els Capblons (C-1412b)

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010 Adjudicada
23/10

Projecte reforçament del ferm i obres complementàries a la LV-3003 de Sant Ramon a Torà. PK. 0+000 al PK. 3+760. Tram: Sant Ramon-Masia d'Hostalets

BOP núm. 58, de 27d'abril de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010 Adjudicada
24/10

Adquisició d'un aplicatiu informàtic per al Departament de Recursos Humans de la Diputació de Lleida

Adjudicada
26/10

Servei de transport escolar de les Escoles Especials de la Diputació de Lleida al Complex de La Caparrella

BOP núm. 71, de 22 de maig de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 18 de juny de 2010 Adjudicada
27/10

Servei de catering, elaboració, subministrament i transport pel servei de menjador a les Escoles Especials de la Diputació de Lleida

BOP núm. 71, de 22 de maig de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 18 de juny de 2010 Adjudicada
28/10

Projecte desglossat núm. 1 de condicionament, millora i eixamplament de la carretera LV-7021 d'Artesa de Lleida al Cogul. Tram: d'Aspa al Cogul. PK. 7+560 al PK. 8+760

BOP núm. 58, de 27 d'abril de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 24 de maig de 2010 Adjudicada
3/10 - DOUE: S/55, de 19-3-10 (Anunci enviat el 17 de març de 2010) - BOE: núm. 77, de 30 de març de 2010 - BOP: núm. 43, de 27 de març de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 7 de maig de 2010 Adjudicada
35/10

Subministrament i instal.lació en l'espai públic urbà d'àrees d'espais lúdics i de salut per a la gent gran, per a la seva donació als ens locals de la província

Fins a les dotze (12'00) hores del 9 de setembre de 2010 Adjudicada
37/10

Desglossat núm. 1 i actualització de preus del Projecte de pavimentació de la carretera LV-2338 dels Omells de Na Gaia a Montblanquet. Tram: PK. 0+000 al PK. 3+500

BOP núm. 111, de 12 d'agost de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 7 de setembre de 2010 Adjudicada
4/10

Conservació semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Lleida. Zona 2

- DOUE: S/55, de 19-3-10 (Anunci enviat el 17 de març de 2010) - BOE: núm. 77, de 30 de març de 2010 - BOP: núm. 43, de 27 de març de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 7 de maig de 2010 Adjudicada
42/09

Treballs de revisió i modificació del Cadastre Urbà

BOP núm. 182, de 29 de desembre de 2009 Fins a les dotze (12'00) hores del 25 de gener de 2010. Adjudicada
42/10

Adquisició d´estrenes per al personal de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Nadal 2010 (622 estrenes )

BOP núm. 111, de 12 d'agost de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 25 d'octubre de 2010 Adjudicada
5/10

Conservació semi-integral a les carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Lleida. Zona 3

- DOUE: S/55, de 19 de març de 2010 (Anunci enviat el 17 de març de 2010) - BOE: núm. 77, de 30 de març de 2010 - BOP: núm. 43, de 27 de març de 2010 Fins a les dotze (12'00) hores del 7 de maig de 2010 Adjudicada
53/09

Implantació d'un sistema informàtic de control de consums energètics en ajuntaments de les comarques de Lleida

Adjudicada