Serveis i tràmits per a les persones

Els ciutadans són els destinataris finals de l’acció que realitza la Diputació de Lleida, ja sigui de manera directa o a través de la col·laboració amb els ajuntaments i els consells comarcals.

En aquest apartat, hi trobareu relacionats serveis i tràmits que podeu sol·licitar o efectuar directament.

Visites Guiades
Servei d’Arxius, Estudis i Informació
Oferta pública
Processos Selectius
Seu electrònica
Seu electrònica
Facilitats de pagament
Tributs locals
Formació
Formació als empleats públics
Les Escoles Especials Llar de Sant Josep