Butlletí Oficial de la Província (BOP)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El Butlletí Oficial de la Província és un servei públic d’àmbit provincial. La Diputació és responsable de la seva edició i gestió.

Enllaç per entrar a la pàgina principal del BOP:

https://ebop.diputaciolleida.cat/

Les insercions es publiquen indistintament en català o en castellà, ja que són una transcripció literal del text que ens fan arribar les diferents administracions i organismes.

El BOP és un instrument d’informació pública, una eina de transparència que inclou les disposicions de caràcter general, ordenances, actes, edictes, acords, notificacions i altres resolucions de les administracions públiques. Es publica cinc dies a la setmana i de la inserció dels anuncis oficials se n’encarrega la Impremta de la Diputació.

 

Últim BOP publicat Consulta el BOP (des de l'any 1834)

 

Des de l’1 de març de 2013, el BOP esdevé un butlletí completament electrònic amb l’objectiu de millorar l’eficiència del servei. Aquesta iniciativa permet que les més de 12.000 peticions de publicació anuals es facin de manera telemàtica, de manera que s’eviti al sol·licitant el desplaçament a Lleida per registrar el document.

Amb el desplegament del sistema telemàtic, els usuaris −ajuntaments, jutjats o professionals− poden enviar els seus continguts de manera més fàcil i ràpida, a través del seu ordinador 24 hores del dia, els 365 dies a l’any. Des de la Diputació de Lleida, es validen aquests continguts i se’ls atorga una data de publicació. L’usuari rebrà una resposta a la seva demanda.

Per tal que les entitats locals puguin ordenar la inserció d’anuncis al BOP de Lleida, cal que s’inscriguin al Registre d’autoritzats.

 

Registre d'autoritzats per a la inserció d'anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) Ordenança fiscal reguladora de les insercions en el BOP (PDF) Ordenanza fiscal reguladora de las inserciones en el BOP (PDF)

 

Per a més informació sobre tots els edictes i anuncis publicats al BOP, podeu adreçar-vos al departament d’Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida, Complex de la Caparrella, 25192 Lleida (Telèfon: 973 281 986 i Fax 973 267 637).