Serveis del Patronat de Turisme

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida és un ens de promoció turística creat l’any 1989 per a la gestió i promoció  de l’oferta turística de les comarques de Lleida.

Serveis que s’ofereixen:

  • Pla de formació: el Patronat de Turisme compta amb un Pla de formació anual per oferir coneixement i facilitar eines per ajudar a reaccionar positivament davant de la nova conjuntura amb l’objectiu d’esdevenir més competitius i preparats per al futur.

Més informació a: https://www.aralleida.cat/formacio/

  • Assessorament tècnic turístic i atenció de consultes: a través de diferents mitjans on-line/off-line.
  • Intel·ligència de mercat: a través de la Càtedra de Turisme d’Interior i de Muntanya, iniciativa del Patronat de Turisme, es treballa amb un  Laboratori de Turisme  que desenvolupa tot un conjunt d’actuacions encaminades a enfortir el coneixement informatiu, documental, estadístic i qualitatiu del sector turístic, per a tots els agents públics i privats que hi participen amb la voluntat de posar al servei de les administracions locals i territorials, de les empreses del sector turístic, de les organitzacions socials i de la ciutadania en general, informació quantitativa i qualitativa sobre el turisme que es produeix en el territori lleidatà.

S’ofereix diferent tipus d’informació (estadístiques, publicacions, enquestes, documentacions, estudis, etc.).

Més informació a: http://observatorituristic.aralleida.com/

  • Lliurament de material promocional i publicacions pròpies: el Patronat de Turisme, amb l’objectiu de promocionar la marca “Ara Lleida”, col·labora en diferents tipus d’actes municipals i comarcals (esportius, culturals, socials, etc.) mitjançant el lliurament d’aquest tipus de material propi.

Petició a través de: https://www.aralleida.cat/tramits-electronics/

  • Plans i subvencions: el Patronat de Turisme col·labora econòmicament en el finançament de la despesa corrent derivada de l’organització, desenvolupament, promoció i publicitat d’activitats i esdeveniments de caràcter turístic, d’actuacions o activitats de promoció, així com d’accions de difusió turística en diferents àmbits i canals de comunicació, sota el paraigua de la marca “Ara Lleida”, amb l’objectiu de promocionar i difondre el conjunt de l’oferta del seu territori. Aquestes subvencions van destinades als consells comarcals de les Terres de Lleida (excepte el Conselh Generau d’Aran), així com amb els ens locals del territori lleidatà.

Més informació a: https://www.aralleida.cat/subvencions/

Cost dels serveis: gratuït.

A qui s’adrecen: municipis i consells comarcals de la província de Lleida.

Dates de petició dels serveis: durant tot l’any (excepte les subvencions, amb terminis  determinats segons les bases i convocatòries anuals).