Serveis de l’àrea de Planificació i Cooperació Municipal i Comarcal

A.       Gestió de plans i línies de subvencions

  • Plans i altres subvencions per al finançament d’inversions dels ens locals.
  • Plans i altres subvencions per al finançament de despesa corrents dels ens locals.
  • Plans i altres subvencions per al finançament de despesa corrents dels consells comarcals de les Terres de Lleida.

B.        Servei d’Assessorament Municipal

 

Plans de Cooperació municipal i comarcal
Plans de Cooperació municipal i comarcal