La Diputació

La Diputació de Lleida treballa pel progrés i el benestar dels ciutadans mitjançant el desplegament de múltiples iniciatives que es porten a terme en col·laboració directa amb els ajuntaments, els consells comarcals, el Consell Generau d’Aran i la Generalitat; i a través d’inversions que arriben a tot el territori.

Presidida per Joan Talarn (ERC), la corporació s’ha significat per l’exercici d’un municipalisme compromès i per fer país tot defensant una Catalunya pròspera. L’equip de govern d’aquest mandat també ha vetllat i segueix vetllant per garantir la màxima austeritat i eficiència institucional, amb l’aplicació rigorosa i exhaustiva de la nova llei de transparència.