Serveis de l’Àrea de Recursos Humans

Aquesta àrea gestiona els recursos humans de la corporació i col·labora amb els ens locals en l’impuls de projectes territorials de gestió del talent i la formació dels empleats públics.

 

 

Formació
Formació
Assistència a tribunals de selecció
Assistència a tribunals de selecció