Àrea de premsa i comunicació

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

  1.  La pàgina web www.aralleida.cat per promocionar l’oferta turística, és una de les principals fonts de contingut i de promoció, amb l’objectiu de donar a conèixer i posicionar la destinació en l’entorn digital català, estatal i internacional.
  2. Aposta per l’ús de la tecnologia de la informació i la comunicació (TIC): aplicada a la promoció turística que permet acompanyar els turistes abans, durant i després del seu viatge i millorant la comunicació entre els visitants i l’organització a través de la interacció social que té lloc als perfils de les xarxes socials @aralleida: X, Facebook, Instagram, TikTok, Linkedin, Pinterest i YouTube.
  3. Planificació de campanyes de publicitat ‘Ara Lleida’, nacionals i internacionals, per temporades turístiques.
  4. Relacions externes amb el mitjans de comunicació: butlletins mensuals, notes de premsa, dossier de premsa, revista ‘Ara Lleida’, elaboració de continguts redaccionals, organització/convocatòria de rodes de premsa i presentacions.
  5. Organització del Premi Turístic Internacional ‘Pica d’Estats’: de premsa, ràdio, televisió i internet.
  6. Operativa audiovisual: gestió del fons fotogràfic i audiovisual turístic.
  7. Intel·ligència de mercat: per generar coneixement turístic.
  • Cost dels serveis: gratuït.
  • A qui s’adrecen: sector turístic, públic o privat, visitants, sector premsa, comunitat local.
  • Dates de petició dels serveis: durant tot l’any (excepte les subvencions, amb terminis determinats segons les bases i convocatòries anuals).