Serveis de l’àrea de Noves Tecnologies

La voluntat de la Diputació de Lleida per donar servei als ens locals també passa per la implementació i l’actualització de les noves tecnologies, la qual cosa incideix directament en la qualitat del servei que ofereixen, així com en un major estalvi econòmic. Amb el desplegament de la fibra òptica, la ciutadania gaudeix d’un accés a Internet de gran velocitat, que fa possible una comunicació més eficient i l’accés a recursos digitals avançats.

A més a més, s’ha iniciat la implantació del servei de gestor d’expedients als ens locals de la demarcació, facilitant la transició cap a l’administració electrònica i la simplificació dels tràmits als nostres ciutadans.