Servei de comptabilitat

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida ofereix el servei de gestió dels tràmits relatius a la comptabilitat municipal als ens que així ho sol·licitin.

  • El servei és gratuït.
  • A qui s’adreça: poden sol·licitar el servei totes les entitats locals de la demarcació de Lleida.
  • Petició del servei: durant tot l’any.
  • Durada del servei: 4 anys.

Detalls del servei:

  1.  Facilitar les aplicacions informàtiques necessàries per a desenvolupar els serveis propis de l’ens local en un entorn informatitzat.
  2. Garantir l’accessibilitat de l’ens local per a la gestió de la comptabilitat.
  3. Mantenir informat l’ens local davant de possibles incidències tècniques en el tractament de les dades allotjades als sistemes d’informació de la Diputació.
  4. Manteniment, resolució d’incidències i gestió del servei.
  5. Revisions periòdiques per assegurar-ne un bon funcionament.