Serveis de l’àrea de Serveis Tècnics

  • Tel: 973 249 200
  • email: serveistecnics@diputaciolleida.cat

L’Àrea de Serveis Tècnics dona suport i assistència tècnica als ajuntaments i institucions públiques de la demarcació de Lleida en la redacció de projectes, direcció d’obres i tot tipus d’actuacions relacionades amb edificis, instal·lacions urbanes i d’edificació, patrimoni arquitectònic i arqueològic, i infraestructures viàries i de serveis.

També és la responsable tècnica de la millora, conservació i gestió dels immobles i infraestructures patrimoni de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms. Concretament, és responsable dels 823 quilòmetres de carreteres de la Diputació de Lleida i dels immobles següents: Palau de la Diputació, edifici President, Institut d’Estudis Ilerdencs, Monestir d’Avinganya, 10 castells, oficines de l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, edificacions de 3 finques agrícoles i edificis del Complex de La Caparrella.