Serveis al món local

Planificació i Cooperació Municipal. Atenció i assessorament als municipis i als consells comarcals. Gestió dels plans d’obres i les convocatòries d’ajudes adreçades als municipis. Director : Víctor Peguera Farrero.

Serveis Tècnics. Assessorament i suport en la redacció de projectes tècnics i direcció d’obres de les infraestructures de titularitat municipal, així com de les instal·lacions i els edificis de la Diputació. Conservació, condicionament i millora de la xarxa viària, i gestió del pla de viabilitat hivernal de les carreteres de la Diputació.  Medi Ambient. Suport a polítiques de sostenibilitat impulsades pels ens locals. Col·laboració amb diferents administracions i entitats públiques en la conservació d’espais públics. Director de Serveis Tècnics: Joan Mas Urgell.

Noves Tecnologies. Estudi, anàlisi i proposta d’aplicacions informàtiques i mecanismes de seguretat; confecció i manteniment dels programes informàtics de la Diputació. Gestió del Pla Informàtic Municipal. Assessor en Noves Tenologies: Ivan Bertran.

Arts Gràfiques. Publica el Butlletí Oficial de la Província, coordina i publica els documents impresos de la Diputació i els seus organismes autònoms i col·labora amb les entitats locals del territori en matèria de publicacions.

Igualtat. Promoure i consolidar la igualtat en l’àmbit local i en la mateixa entitat, lluitant contra la discriminació per aconseguir una societat justa, inclusiva, digna, diversa i solidària.

Serveis per als ajuntaments
Serveis per als ajuntaments