Els grups polítics

Unitat d’Aran
Comú
Partit dels Socialistes de Catalunya
Ciutadans – Partido de la Ciudadania (Cs)
Junts per Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya