Els grups polítics

Ara Pacte Local
Partit Popular
Unitat d’Aran
Partit dels Socialistes de Catalunya
Junts per Catalunya – Impulsem
Esquerra Republicana de Catalunya