Serveis Diputació de Lleida

La raó de ser de la Diputació de Lleida són els municipis i, per tant, les persones, entitats i empreses que li donen sentit i vida. Per aquesta raó, ja en el mandat 2019-2023 vam posar ordre amb un sistema equitatiu, objectivable i transparent de repartiment dels fons públics, amb el màxim respecte a l’autonomia municipal i aplicant criteris de discriminació positiva cap als municipis en risc de despoblament o que s’ubiquen en l’entorn de muntanya.

La Diputació de Lleida treballa principalment per contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones, dels municipis i de les comarques de la demarcació de Lleida, Pirineu i Aran. La seva funció és assegurar que es prestin amb qualitat tots els serveis de competència municipal a tota la demarcació.