Àrea d’administració

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

  1. Subvencions: l’Organisme Autònom de turisme col·labora econòmicament en el finançament de la despesa corrent derivada de l’organització, el desenvolupament, la promoció i la publicitat d’activitats i esdeveniments de caràcter turístic, d’actuacions o activitats de promoció, així com d’accions de difusió turística en diferents àmbits i canals de comunicació, sota el paraigua de la marca ‘Ara Lleida’, amb l’objectiu de promocionar i difondre el conjunt de l’oferta del seu territori.
  2. Convenis amb diferents entitats, tant públiques com privades, per ajudar a promocionar iniciatives turístiques de la demarcació de Lleida.
  3. Gestió de material promocional: amb l’objectiu de promocionar la marca ‘Ara Lleida’, col·labora en diferents tipus d’actes municipals i comarcals (esportius, culturals, socials, etc.) mitjançant el lliurament d’aquest tipus de material propi.
  • Cost dels serveis: gratuït.
  • A qui s’adrecen: sector turístic, públic o privat, visitants, sector premsa, comunitat local.
  • Dates de petició dels serveis: durant tot l’any (excepte les subvencions, amb terminis determinats segons les bases i convocatòries anuals).