Cartografia

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’àrea de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) del departament de Noves Tecnologies de la Diputació de Lleida, en el marc de les seves competències territorials, va procedir a la digitalització de les zones urbanes i possiblement urbanitzables de les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran, amb la finalitat de dotar els municipis de la informació cartogràfica per a les tasques de gestió i anàlisi que necessiti, així com de donar suport i assessorament tècnic als municipis en els àmbits de la cartografia i dels SIG aplicada a l’àmbit municipal.

Els objectius principals són:

  • Homogeneïtzar i harmonitzar les cartografies municipals, per assegurar l’elaboració d’estudis territorials supramunicipals.
  • Dotar el món local d’una informació cartogràfica i territorial actualitzada fiable i operativa per a les tasques d’anàlisi, planificació i gestió.
  • Donar suport i assessorament tècnic a les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran en els àmbits de la cartografia i els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) municipal.
  • Gestionar una xarxa territorial municipal amb objectius SIG comuns, potenciant l’intercanvi d’experiències i l’aprofitament de recursos.
  • Gestionar la infraestructura de Dades Espacials de les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran (IDELleida), que permet integrar i posar al servei de les persones la informació geogràfica de les comarques.

La Diputació de Lleida és la responsable de la IDE local de les comarques de Lleida, Alt Pirineu i Aran.

 

Què és una IDE?

Una IDE (Infraestructura de Dades Espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programes, dades, aplicacions, pàgines web…) dedicats a gestionar informació geogràfica (mapes, ortofotos, imatges de satèl·lit, topònims…), disponibles a Internet, que compleixen una sèrie de condicions d’interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, interfícies…) que permeten que un usuari, fent servir un simple navegador, pugui utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats.

Els elements bàsics d’una IDE són:

 • Dades. Informació geogràfica de base i/o temàtica.
 • Metadades. Descriptors de les dades (data de la cartografia, format, propietari, etc.). La norma que regula les metadades de la informació geogràfica és la ISO19115 “Geographic Information – Metadata”.
 • Serveis. Funcionalitats que s’ofereixen als usuaris i que són accessibles mitjançant un navegador web. Aquestes funcionalitats s’organitzen en serveis de visualització de mapes, descàrrega, consulta, etc. L’organisme d’estandardització més important en aquest àmbit és l’OGC (Open Geospatial Consortium).
 • Organització. Inclou els recursos humans, l’estructura organitzativa, els estàndards i normes que fan que els sistemes puguin interoperar, lleis com la Directiva Europea INSPIRE, regles i acords entre els productors de dades, etc. És el component més complex i el que fa que la resta funcioni i es mantingui.

 

Visors de mapes Serveis WMS Metadades