Serveis de l’àrea d’Igualtat i Cooperació Internacional

L’àrea d’Igualtat de la Diputació de Lleida va néixer l’any 2019 amb la voluntat d’incorporar la perspectiva de gènere i fer efectiu el dret a la igualtat entre dones i homes així com el dret a no discriminació de les persones LGTBI, dins la Institució i també arreu de la Demarcació de Lleida.

D’altra banda també treballem en l’impuls d’accions destinades a l’educació, la formació i la sensibilització de la ciutadania del territori de Lleida, en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional; i la promoció d’una ciutadania global conscient, crítica i compromesa amb els drets humans i el desenvolupament humà sostenible.

Des de l’àrea oferim un ventall de recursos per la seva promoció: