Suport material

Actuacions en sensibilització mitjançant la realització de campanyes institucionals relacionades amb el Dia Internacional de les Dones (8M), el Dia Internacional de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual (28 de juny) i el Dia Internacional per a l’eliminació de les violències envers les dones (25N).

Cursos, formacions i altres:

Cicle Dona i Salut
Protocol d’assatjament
Protocol d’assatjament
Recomanacions d’ús no sexista de la llengua a la Diputació de Lleida
Recomanacions d’ús no sexista de la llengua a la Diputació de Lleida