Oficina Tècnica de Transparència i LOPD

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Amb l’objectiu de proporcionar suport als municipis per al compliment de la llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Diputació de Lleida ha creat la Oficina Tècnica de Transparència i LOPD.

La seva funció es l’assessorament i suport en temes de transparència, tant jurídic com tècnic, i proporcionar, juntament amb el consorci AOC, les altres diputacions catalanes, i entitats municipalistes, un portal web per a que cada ens local proporcioni al ciutadà tota la informació en matèria de transparència. Aquest portal assegura el compliment de la llei de transparència, tots els indicadors de Transparència Internacional, i del segell Infoparticipa.

Enllaços d’interès per  a municipis sobre el portal de transparència per a ens locals

  • Detall de cada ítem, amb model de dades de cada camp:

Llistat indicadors Portal Transparencia

  • Interaccions entre la LOPD i la Llei de transparència:

https://prezi.com/o07gcpztvbfx/diputacio-lleida-transparencia-i-proteccio-de-dades/

  • Les mesures de seguretat:

https://prezi.com/hzd3gyksgfqf/diputacio-lleida-ms-i-infraccions/

Contacte Oficina Tècnica de Transparència i LOPD

El suport de segon nivell jurídic el realitza el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya: http://governacio.gencat.cat

El suport de segon nivell de temes tècnics corre a càrrec de l’Administració Oberta de Catalunya: http://web.aoc.cat/suport/transparencia