Serveis d’arts gràfiques

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Impremta de la Diputació de Lleida es configura com un servei a les entitats locals del territori, a associacions sense ànim de lucre i a la resta de serveis de la pròpia Diputació en matèria d’edició i impressió.

L’objectiu és difondre les diferents activitats i promocionar els municipis en l’àmbit turístic i cultural. Algunes de les tasques d’impressió es fan directament a la Impremta de la Diputació, mentre que altres (ja sigui per volum de feina, per costos o per dificultat tècnica) s’externalitzen.

Es tracta d’una subvenció concedida en espècie.

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud de servei de la Impremta provincial. [docx]
  • En cas d’entitats sense ànim de lucre, cal incloure-hi, a més, una còpia dels seus estatuts.