Serveis d’arts gràfiques

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Descripció:

Els Serveis  d’Arts Gràfiques estan orientats a la impressió de material per a:

  • Entitats locals de la demarcació de Lleida
  • Entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Lleida

L’objectiu és difondre les diferents activitats i promocionar els municipis en l’àmbit turístic i cultural. Algunes de les tasques d’impressió es fan directament a la Impremta de la Diputació, mentre que altres (ja sigui per volum de feina, per costos o per dificultat tècnica) s’externalitzen.

Es tracta d’una subvenció concedida en espècie.

Documentació a presentar:

  • Criteris per a la impressió des del Departament d’Arts Gràfiques per a l’any 2020 i següents. [pdf]
  • Sol·licitud de servei de la Impremta provincial. [docx]
  • En cas d’entitats sense ànim de lucre, cal incloure-hi, a més, una còpia dels seus estatuts.