Servei d’ús de sales de la Diputació

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida compta amb diverses sales degudament equipades per a poder realitzar diferents tipus d’actuacions com ara conferències, xerrades, rodes de premsa, jornades, congressos, entre d’altres.

Qui pot fer ús de les sales? 

Poden fer ús de les sales les entitats sense ànim de lucre i les entitats locals, els consells comarcals, així com també les mancomunitats o qualsevol altra entitat constituïda pels municipis per a la prestació del servei ( consorcis…).

Quin tràmit cal seguir ?

  •  Cal presentar la instància model que es pot obtenir a la pagina web de la Diputació de Lleida.
  • L’Àrea de Presidència es posarà en contacte amb l’entitat sol·licitant per tal de coordinar i fer compatible la seva realització amb l’activitat quotidiana de la Diputació de Lleida.
  • Tindran preferència les activitats que organitzi la institució i el fet de sol·licitar la Sala no comporta la seva concessió automàtica.
  • Informació sobre l’ús de les sales de la Diputació de Lleida. [PDF]
  • Sol·licitud d’ús de les sales de la Diputació de Lleida. [DOC]