Suport econòmic

Ajuts en suport al desenvolupament de polítiques en l’àmbit de a promoció de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva de gènere i dels drets de no discriminació de les persones LGTBI.