Servei d’informes i assistències tècniques (SIAT)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

El Servei de Suport Tècnic és un servei que comporta l’emissió, per part de Serveis Tècnics, d’un informe o document tècnic per dur a terme tràmits administratius d’expedients municipals actius o per iniciar, com poden ser:

 1. redacció d’informes, actes de replanteig, recepció d’obres i altres sobre: • Infraestructures viàries i obres civils.
 2. Xarxes d’instal·lacions municipals.
 3. Equipaments municipals.
 4. Patrimoni arquitectònic.
 5. Patrimoni arqueològic, topogràfics, alineacions i rasants.
 6. Assistència en la redacció de plecs tècnics i en la definició dels paràmetres de valoració de licitacions d’obres.
 7. Assistència a les meses de contractació.
 8. Assistència en actes de replanteig i actes de recepció d’obres.
 9. Assistència en la supervisió i fiscalització d’obres subvencionades.
 10. Assistència en valoracions de béns immobles. Es prioritzaran els municipis de menys de 1.000 habitants.
 • El servei està dirigit als municipis menors de 2.000 habitants.
 • Es dedicarà un temps màxim de 3 dies laborables i excepcionalment 5 dies, per a cada suport.
 • L’assessorament serà gratuït.
Formulari de la sol·licitud Criteris SIAT (PDF)