Oficina de Supervisió de Projectes (OSP)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Lleida és un òrgan col·legiat que informarà de l’acompliment de les disposicions legalment establertes i dels requisits i condicions tècniques dels projectes d’obres i d’instal·lacions que es pretenguin dur a terme per la mateixa Diputació, els municipis, les comarques i entitats municipals descentralitzades de la província de Lleida que ho sol·licitin.

La seva finalitat és donar compliment a la normativa contractual vigent que obliga a sol·licitar informe abans de l’aprovació del projecte d’obres i d’instal·lacions quan el pressupost base de licitació d’un contracte d’obres sigui igual o superior a 500.000 euros (IVA exclòs), o inferior a l’assenyalat, quan es tracti d’obres que afectin l’estabilitat, la seguretat o l’estanqueïtat de l’obra.

Les sol·licituds d’assistència tècnica dels municipis, consells comarcals i entitats municipals descentralitzades s’atendran per ordre d’entrada al registre general de la Diputació de Lleida.

Criteris de Supervisió de projectes (OSP) (PDF) Formulari de la sol·licitud