Pla econòmic per a ens locals en matèria d’arranjament de camins

Despesa corrent derivada de l’arranjament de camins de titularitat dels ens locals. S’hi podran imputar totes les despeses realitzades durant l’any 2020 així com les executades fins al 30 de juny de 2021. El segon semestre de l’any 2021 i per a tot l’any 2022 es tramitarà un nou Pla de camins.

La subvenció es paga anticipadament.

Plans econòmics de camins
Plans econòmics de camins