Servei de suport als usuaris

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida ofereix el servei de suport als usuaris, oferint resposta a qüestions i preguntes que puguin sorgir als ens que així ho sol·licitin.

  • El servei és gratuït.
  • A qui s’adreça: poden sol·licitar el servei totes les entitats locals de la demarcació de Lleida.
  • Petició del servei: durant tot l’any.
  • Durada del servei: 4 anys.

Detalls del servei:

  1. Accés de l’ens local a un formulari de resolució d’incidències, incidents i errors que es puguin produir en el si de les entitats en el qual es trobin solucions diverses a diferents tipus de situacions amb les quals habitualment puguin trobar-se.
  2.  Facilitar solucions immediates a problemes sobtats i de gravetat menor que puguin arribar a resoldre’s de forma autònoma per l’ens local sense la necessària intervenció de l’equip del Departament de Noves Tecnologies de la Diputació.
  3.  Assessorament tecnològic als ens locals.