Servei de Gestió i Recaptació de Tributs

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida ofereix assistència en la prestació dels serveis de gestió de la recaptació tributària quan així ho sol·licitin.

  • El servei és gratuït.
  • A qui s’adreça: poden sol·licitar el servei totes les entitats locals de la demarcació de Lleida.
  • Petició del servei: durant tot l’any.
  • Durada del servei: 4 anys.

Detalls del servei:

  1. Proveir els ens locals de les aplicacions informàtiques necessàries per desenvolupar els seus serveis propis en un entorn informatitzat.
  2. Garantir l’accessibilitat de l’ens local per a la gestió material de les competències tributàries atribuïdes i que efectivament desenvolupa.
  3. Mantenir informat l’ens local, en tot moment, davant de possibles incidències tècniques en el tractament de les dades allotjades als sistemes d’informació de la Diputació.
  4. Garantir l’accessibilitat de tots els ciutadans a les eines electròniques posades a disposició, ja sigui des de la mateixa pàgina web de l’ens local o des del programari intern que en fa el tractament.
  5. Mantenir els nivells d’operativitat adequats per al correcte funcionament i accés al servei.
  6. Organitzar sessions per revisar i millorar el funcionament, en funció de la disponibilitat del servei.