Gestió d’Expedients i Documents Electrònics

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida ofereix assistència en la gestió d’expedients electrònics quan així se sol·liciti.

  • El servei és gratuït.
  • A qui s’adreça: poden sol·licitar el servei totes les entitats locals de la demarcació de Lleida.
  • Petició del servei: durant tot l’any.
  • Durada del servei: 4 anys.

Detalls del servei:

  1. Proporcionar les eines tècniques adequades per al desenvolupament intern de les tasques administratives pròpies de l’ens local. Implantació d’una eina de gestor d’expedients, conjuntament amb altres eines electròniques, com poden ser la seu electrònica, tràmits electrònics, registre E/S, etc.
  2. Manteniment, resolució d’incidències i gestió tècnica del servei.
  3. Assessorament per a la posada en funcionament.
  4. Suport tècnic (remot, per mitjà de telèfon o d’un sistema de gestió d’incidències) necessari per tal d’assegurar l’accés telemàtic a la documentació administrativa relacionada amb tots els procediments iniciats, mitjançant la pàgina web de l’ens local pels ciutadans o l’interessat, o per qualsevol acte que iniciï el procediment administratiu.
  5. Mantenir els nivells d’operativitat adequats per al correcte accés tant de l’ens local com dels ciutadans.
  6. Sessions per revisar i millorar el funcionament, depenent de la disponibilitat del servei.