Servei de Plataforma digital col·laborativa

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida ofereix els serveis de gestió informatitzada mitjançant aplicacions orientades a facilitar la comunicació i el treball de l’equip municipal.

  • El servei és gratuït.
  • A qui s’adreça: poden sol·licitar el servei totes les entitats locals de la demarcació de Lleida.
  • Petició del servei: durant tot l’any.
  • Durada del servei: 4 anys.

Detalls del servei:

  1. Manteniment de la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària per part del Departament de Noves Tecnologies.
  2. Fins a 5 llicències d’Office 365 disponibles per a cada ens local.
  3. Centralització d’una base de dades.
  4. Recepció i processament de dades provinents d’altres administracions o organismes, d’acord amb la normativa vigent.
  5. Conservació de les dades històriques a l’abast de les successives renovacions efectuades.
  6. Descentralització de determinades operacions (com ara l’obtenció de documents impresos, la mecanització del registre de població o altres), mitjançant l’accés telemàtic de les entitats locals, subordinada en tot cas al nivell d’implementació i a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable