Servei de Padró Municipal d’Habitants

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

La Diputació de Lleida duu a terme la gestió informatitzada del padró d’habitants dels municipis que així ho sol·licitin.

 • El servei és gratuït.
 • A qui s’adreça: poden sol·licitar el servei totes les entitats locals de la demarcació de Lleida.
 • Petició del servei: durant tot l’any.
 • Durada del servei: 4 anys.

Detalls del servei:

 1. Recepció i processament de les dades introduïdes per l’ajuntament i d’altres administracions o organismes d’acord amb la normativa vigent sobre padró d’habitants i cens electoral.
 2. Centralització d’una base de dades, assegurant la possibilitat de realitzar còpies de seguretat de manera periòdica i automàtica.
 3. Comunicació de la informació mensual a l’INE (Institut Nacional d’Estadística) d’acord amb la normativa del padró d’habitants.
 4. Informació a l’ajuntament, en tot moment, de les gestions realitzades en relació amb el padró d’habitants.
 5. Trasllat de les variacions mensuals que es produeixin en el padró al INE (Institut Nacional d’Estadística).
 6. La resta d’actuacions necessàries derivades de la materialització dels intercanvis d’informació digital amb altres administracions que derivin de la gestió d’habitants.
 7. Mantenir els nivells d’operativitat adequats per al correcte funcionament i accés al servei.
 8. Sessions per revisar i millorar el funcionament, depenent de la disponibilitat del servei.