Formació

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Gestió de la formació i l’aprenentatge permanent dels empleats públics que presten serveis a l’administració local de la província de Lleida: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, mancomunitat, ens locals, així com la mateixa Diputació i els seus organismes autònoms.

  • Com se sol·licita: mitjançant el portal de la Diputació.
  • Unitat prestadora del servei: Direcció de Recursos Humans. Àrea de formació
  • Correu electrònic: formacio@diputaciolleida.cat