BOP, Publicacions i Arxiu

En aquesta web de la Diputació de Lleida hi podreu trobar dades bàsiques sobre el pressupost anual i altres dades econòmiques i financeres de la institució, en una clara mostra de la voluntat de l’equip de govern presidit per Joan Talarn de garantir la màxima transparència. Aquesta informació d’interès públic també es pot consultar amb més detall i una actualització permanent al Butlletí Oficial de la Província (BOP), que publica, amb una periodicitat diària de dilluns a divendres, documents legislatius i administratius d’interès públic tant generats per la mateixa corporació provincial com per altres entitats municipals del territori.

D’altra banda, l’Arxiu de la Diputació permet conservar i consultar la gran quantitat de documentació tècnica i administrativa generada per la pròpia institució al llarg de la seva història.

Finalment, la Diputació edita periòdicament publicacions d’especial interès per al territori en àmbits tan diversos com l’economia, el turisme i la cultura.

Serveis d’Arxiu
Serveis d’Arxiu
Butlletí oficial de la Província
Butlletí Oficial de la Província (BOP)