Ajuts ONG’s anys 2009-2011

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Ajuts per a projectes a realitzar per les Organitzacions No Governamentals en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament

Edicte (BOP 03/03/09) (PDF) Bases (PDF) Convocatòria (PDF) Modelatge administratiu per formular la demanda (DOC) Alta de tercers (DOC) Pròrroga en el termini de resolució de la convocatòria (DOC) Reformulació del projecte. Anualitat 2009/2010/2011 (DOC)

 

Justificació de les actuacions període (2009-2011)

 

Si es presenta justificació única de l’actuació, s’hauran de presentar els següents modelatges:

Informe tècnic únic per a projectes de cooperació (2009-2011) (DOC)

Certificació econòmica única de l'informe per a projectes de cooperació (2009-2011) (DOC)

 

Si es presenta justificació parcial de l’actuació, s’hauran de presentar els següents modelatges:

   En la primera:

Informe de seguiment per a projectes de cooperació (2009-2011) (DOC)

Certificació econòmica de seguiment de l'informe per a projectes de cooperació (2009-2011) (DOC)

En la darrera:

Informe final per a projectes de cooperació (2009-2011) (DOC)

Certificació econòmica de l'informe final per a projectes de cooperació (2009-2011) (DOC)

Ajuts per a projectes a realitzar per les Organitzacions No Governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional

Any 2011

Bases (PDF) Convocatòria. Anualitat 2011 (PDF) Modelatge administratiu per formular la demanda (DOC) Reformulació del projecte. Anualitat 2011 (DOC)

 

Justificació de les actuacions:

Informe de l'actuació (DOC)

Certificat econòmic de l’actuació (DOC)

 

Any 2010

Bases (PDF) Convocatòria. Anualitat 2010 (PDF) Modelatge administratiu per formular la demanda (DOC) Reformulació del projecte. Anualitat 2010 (DOC)

 

Justificació de les actuacions:

Informe de l'actuació (DOC)

Certificat econòmic de l’actuació (DOC)

 

Any 2009

Edicte (PDF) Bases (PDF) Convocatòria. Anualitat 2009 (PDF) Modelatge administratiu per formular la demanda (DOC) Reformulació del projecte. Anualitat 2009 (DOC)

 

Justificació de les actuacions:

Informe de l'actuació (DOC)

Certificat econòmic de l’actuació (DOC)