Ajuts a ONG’s

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Ajuts per a projectes a realitzar per les Organitzacions No Governamentals en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament

Convocatòria (BOP 26/02/15) (PDF) Bases (BOP 27/9/12) (PDF) Convocatòria (BOP 15/11/12) (PDF)

Modelatge Administratiu:

Formulari de sol·licitud (DOC) Alta de tercers (DOC) Formulari per a la reformulació (DOC) Informe de realització de l’actuació (DOC) Declaració responsable del finançament de l’actuació (DOC)

Ajuts per a projectes a realitzar per les Organitzacions No Governamentals per a la sensibilització de la societat en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional

Convocatòria (BOP 26/02/15) (PDF) Bases (BOP 27/9/12) (PDF) Convocatòria (BOP 15/11/12) (PDF)

Modelatge Administratiu:

Formulari de sol·licitud (DOC) Alta de tercers (DOC) Formulari per a la reformulació (DOC) Informe de realització de l’actuació (DOC) Declaració responsable del finançament de l’actuació (DOC)
Anys anteriors