Ajuts als ajuntaments per al manteniment i la gestió dels consultoris mèdics

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Convocatòria 2018

Bases específiques (PDF) Convocatòria de l'ajut 2018 (PDF)

Convocatòria 2017

Bases específiques (PDF) Convocatòria de l'ajut 2017 (PDF)

Convocatòria 2016

Bases específiques (PDF) Convocatòria de l'ajut (PDF)

Convocatòria 2015

Bases específiques (PDF) Convocatòria de l'ajut (PDF) 2a Convocatòria de l'ajut (PDF)

Convocatòria 2014

Convocatòria de l'ajut (PDF) Bases específiques (PDF)

Convocatòria 2013

Convocatoria de l'ajut (PDF) Bases específiques (PDF)

Sol·licitud (el termini de presentació ja ha finalitzat)

Convocatòria 2012

Bases específiques i convocatòria de l'ajut (PDF)

Sol·licitud (el termini de presentació ja ha finalitzat)

JUSTIFICACIÓ 2012,2013, 2014, 2015 i 2016

Modelatge administratiu per justificar l’actuació i procedir a l’abonament de la subvenció:

Compte justificatiu simplificat (DOC)

Certificat de l’expedient administratiu de contractació (DOC) Aquest document només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 17.999,99€ (IVA Exclòs) per a serveis i subministraments.

Petició de bestreta de les subvencions als ens locals per al funcionament i administració dels consultoris mèdics locals (DOC)

Convocatòria 2011

Maig-juny

Bases específiques i convocatòria de l'ajut (PDF)

 

Desembre

Convocatòria de l'ajut (PDF)

 

Justificació:

Certificació de realització de l'actuació (DOC)

Relació de costos salarials (DOC)

Convocatòria 2010

Bases específiques (PDF) Convocatòria de l'ajut (PDF)

 

Justificació

Certificació de realització de l'actuació (DOC)