Pla d’Inversions Supramunicipals 2009-2011 (PISM)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases específiques reguladores del Pla d'Inversions Supramunicipal (PDF) Repartiment del Pla d'Inversions Supramunicipal 2005-2007 (PDF) Nota informativa del Pla d'Inversions Supramunicipal 2005-2007 (DOC)

Modelatge del Pla d’Inversions Supramunicipals 2005-2007

PISM 1(Formulació de la demanda al Pla d'Inversions Supramunicipals 2005-2007) (DOC) PISM 2a (Certificat d'adjudicació de la contractació de l'actuació) (DOC) PISM 2b (Certificat d'execució d'obres per administració) (DOC) PISM 3 (Certificat d'obra o d'altres justificants de despesa) (DOC) PISM 4 (Informe de fiscalització tècnica) (DOC)