Treballem el futur

Des de l’any 1993, les accions de promoció econòmica de la Diputació de Lleida s’han canalitzat a través del seu Patronat, que en tots aquests anys ha treballat en camps com la diversificació econòmica, la captació i gestió de projectes europeus, o el foment de l’autoocupació, a través d’iniciatives singulars i d’altres de més plurals i reconegudes, com és el CEEI i tota la xarxa que conforma aquest centre arreu de les comarques lleidatanes.

Els serveis del Patronat s’adrecen tant al ciutadà i a les empreses com a les administracions públiques i, des de l’any 2011, es complementen amb el treball coordinat amb el consorci GlobalLleida.

Potencial Logístic
Potencial logístic de Lleida
FEDER
Fomentem desenvolupament
Fomentem el desenvolupament
Promovem la qualitat
Promovem la qualitat
Incentivem el talent
Ajuts i subvencions
Ajuts i subvencions