Fomentem el desenvolupament

Fomentem desenvolupament

Manchester

Foment desenvolupament

porcs

desenvolupament xarxa

Desenvolupament camp

laf Flameres

Desenvolupament laf

desenvolupament tub

desenvolupament màquina1

La Diputació ha promogut al llarg dels anys projectes que s’han mostrat realment necessaris, útils i beneficiosos per obtenir una més gran rendibilitat econòmica de l’explotació agrícola, ramadera i industrial de les terres de Lleida, en el camí d’esdevenir el principal centre de l’activitat agroindustrial de Catalunya.

Aquestes estratègies conjuntes i compartides amb el sector empresarial, amb el territori i amb la Generalitat de Catalunya, tenen els seus màxims exponents en el Laboratori d’Anàlisi de Sòls de Sidamon (1992), primer laboratori de Catalunya en transferència tecnològica i, quantitativament parlant, pioner a l’Estat espanyol en matèria d’anàlisi de sòls. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (1996), amb l’objectiu de contribuir a la modernització i a la competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural per mitjà de la recerca, la formació i la transferència de tecnologia. El Centre de Testatge de la Raça Bruna dels Pirineus (2003), dedicat a la preservació d’aquesta espècie autòctona de gran qualitat i, indirectament, a la generació de riquesa a les comarques de muntanya.

El Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEILleida), eina imprescindible per al foment de les empreses, la creació d’ocupació i la diversificació de l’econonomia lleidatana, es posà en marxa l’any 2005 amb l’objectiu d’identificar les idees innovadores i dotar-les de mitjans materials i humans per transformar-les en empreses consistents. D’aleshores ençà, el CEEILleida és un referent territorial de suport a les persones emprenedores i a la innovació.

La Diputació de Lleida també forma part del consorci GlobaLleida, un projecte interinstitucional d’integració en una sola entitat de tota l’activitat de promoció econòmica i de projecció del territori.