Ajuts directes concedits abans de 2012

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

A. Bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Bases reguladores de les subvencions (PDF)

B. Normativa reguladora de les subvencions nominatives i excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms

Normativa reguladora (DOC)

C. Modelatge administratiu per a la tramitació d’ajuts econòmics directes

 

Per justificar l’actuació i procedir a l’abonament de la subvenció de les administracions públiques:

Certificació de realització de l'actuació (DOC)
Certificat de l'expedient administratiu de contractació (només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 30.000 € per obres o adquisicions de bens immobles, i 12.000 € per a serveis i subministraments (DOC)

Certificació d'obres (DOC)

 

Per justificar l’actuació i procedir a l’abonament de la subvenció de les entitats privades:

Declaració de realització de l'actuació (DOC)

Certificat de l'expedient administratiu de contractació (només és obligatori en els supòsits de pressupostos superiors a 30.000 € per obres o adquisicions de bens immobles, i 12.000 € per a serveis i subministraments (DOC)

Certificació d'obres (DOC)