Pla d’Inversions Comarcals 2005-2007 (PIC)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases específiques reguladores del Pla d'Inversions Comarcal (PDF) Repartiment del Pla d'Inversions Comarcal 2005-2007 (PDF)

Modelatge administratiu del Pla d’Inversions Comarcals 2005-2007

PIC 1 (Formulació de la demanda al Pla d'Inversions Municipals 2005-2007) (DOC) PIC 2a (Certificat d'adjudicació de la contractació de l'actuació) (DOC) PIC 2b (Certificat d'execució d'obres per administració) (DOC) PIC 3 (Certificat d'obra o d'altres justificants de despesa) (DOC) PIC 4 (Informe de fiscalització tècnica) (DOC)