Crèdits sense interès en matèria de cooperació municipal 2009

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Bases d'execució del pressupost de la Diputació de Lleida, 2009: Caixa de crèdits de Cooperació (PDF) Convocatòria per a la concessió de crèdits als ajuntaments de les comarques de Lleida per a la realització d’inversions. Anualitat 2009 (PDF) Certificació de l'acord de Ple d'acceptació de l'atorgament del crèdit i d'aprovació del conveni (DOC) Conveni de formalització de l'operació de crèdit (DOC) Certificació acreditativa de la contractació de la inversió finançada (DOC) Informe de l'interventor sobre la capacitat d'endeutament (DOC) Certificat d'aplicació del crèdit sense interès (DOC)