Ajuts per al finançament del servei de menjador escolar no obligatori (anys anteriors)

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Curs 2015-2016

Model de sol·licitud (DOC)

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC) Compte justificatiu simplificat, entitats privades (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)

Curs 2014-2015

Model de sol·licitud (DOC)

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)

Curs 2013-2014

Model de sol·licitud (DOC)

Modelatge per a la justificació de l’execució de l’actuació:

Compte justificatiu (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC) Certificat de l'expedient administratiu de contractació (DOC)