Ajuts socials

Davant la nova conjuntura socioeconòmica, la Diputació treballa coordinadament amb institucions i entitats per atendre situacions socials d’urgència en l’àmbit local lleidatà. Així, aporta recursos per al manteniment de 163 llars d’infants municipals i fa front a les despeses escolars de transport i menjador no obligatori del territori.

A més, amb els consells comarcals i la Generalitat s’han establert ajuts per a famílies amb situacions de risc, s’han generat protocols de col·laboració en els casos de desnonament i s’han creat ajuts de teleassistència domiciliària, en col·laboració amb el departament de Benestar Social i Família de la Generalitat.

Només al 2014, l’acció social desplegada per la Diputació a les comarques de Lleida beneficià unes 4.000 famílies. En la mateixa línia, la corporació participa en el projecte de rehabilitació per a habitatge social del Seminari de Lleida i l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals s’ha adaptat a la nova realitat econòmica i laboral de moltes famílies, en facilitar als ciutadans el pagament dels impostos municipals i el fraccionament i les pròrrogues corresponents.