Els castells de la Diputació

El dia 21 de desembre de 1971, mitjançant cessió gratuïta de l’Estat i per tal d’atendre la seva conservació i custòdia, passaren a formar part del patrimoni de la Diputació el castell de Guimerà, la torre de Montllobar, el castell de Bar, la torre de guaita d’Escaló, la torre de Conques, el castell d’Orcau i la torre de guaita de Puigcercós. I el dia 5 de febrer de 1973 es va produir també la cessió dels castells de Rialp, Castellbò i d’Alòs de Balaguer.

Castell d’Alòs de Balaguer
Castell d’Alòs de Balaguer
Castell de Bar
Castell de Bar
Castell de Castellbò
Castell de Castellbò
Torre de guaita de Conques
Torre de guaita de Conques
Castell de Guimerà
Castell de Guimerà
Torre de guaita de Montllobar
Torre de guaita de Montllobar
Castell d’Orcau
Castell d’Orcau
Castell de Rialp
Castell de Rialp
Torre de guaita de Puigcercós
Torre de guaita de Puigcercós