Castell de Rialp

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

L’antic castell de Rialp es troba situat dalt d’un turó, a la dreta del Noguera Pallaresa. És molt probable que en els seus orígens fos una torre avançada del veí castell de Surp destinada a la vigilància i defensa de la zona.

El castell de Rialp apareix documentat el 1281, any en què el tenia en feu Ponç de Ribelles, que el posà en mans del rei Pere II. El mateix any consta en el domini de la baronia de Bellera, amb tota la vall d’Àssua, i aviat adquirí un paper de centre d’aquestes possessions a causa de la seva millor comunicació amb el camí vers la Val d’Aran i França. Al segle XV passà per venda (amb tota la vall) als comtes de Foix i vescomtes de Castellbò. Com a fortalesa important del sector, va tenir un paper destacat en la guerra contra Joan II, en la qual els Foix-Castellbò lluitaren contra la Generalitat a favor del rei.

L’edificació de planta rectangular tenia unes dimensions de 5,90 per 7,35 m i una alçada d’uns 10 m i estava assentat sobre una planta rocosa. Actualment només en queden algunes restes del mur.