Programa de serveis socials “Hèstia”

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Edicte de publicació de les Bases específiques per a la concessió de subvencions als ens locals del territori de Lleida i entitats que en depenen, per al manteniment del Programa de serveis socials Hèstia (PDF) Edicte de resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals del territori de Lleida i entitats que en depenen, per al manteniment dels Programa de serveis socials “Hèstia”, anualitat 2019 (PDF)

Modelatge Administratiu

Model de sol·licitud (DOC) Compte justificatiu simplificat (DOC)