Pla de Dinamització Local, anualitat 2019

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

 • Bases  reguladores del Pla de Dinamització Local de la Diputació de Lleida , anualitat 2019 [pdf]
 • Imports de subvenció per municipis i EMD [pdf]
 • Sol·licitud telemàtica
 • Convocatòria del Pla de Dinamització Local 2019 [pdf]
 • Annex a la convocatòria del Pla de Dinamització Local [pdf]
 • Justificació de l’execució de l’actuació: documentació:
  • Certificació de l’acord d’adjudicació i del finançament consolidat i ,si escau, de la petició de bestreta per a obres, adquisició de béns mobles inventariables o assistències tècniques. [docx]
  • Certificat d’execució d’obres per administració i del finançament consolidat. [docx ]
  • Certificació de l’acord d’adjudicació i del finançament consolidat i ,si escau, petició de bestreta per a adquisició de béns immobles. [docx]
  • Certificació d’obres. [docx]
  • Compte justificatiu final. [docx]
  • Informe tècnic d’execució per contracte menor. [docx]
  • Declaració responsable de la publicitat. [docx]
  • Declaració responsable d’obligacions [docx]