1. Optem per un llenguatge inclusiu i no sexista

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

En aquesta guia ens centrarem en els recursos del llenguatge no sexista perquè són els que més dubtes generen, però sense perdre de vista que formen part d’un concepte més ampli que és el llenguatge inclusiu.

En aquest sentit, convé evitar qualsevol forma de llenguatge discriminatori, sexista o no. Així, per exemple, per raons òbvies, optarem per les formes “persona amb discapacitat intel·lectual” o “persona amb mobilitat reduïda” i no per “persona discapacitada”.