Exercici 2011

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Diputació

Presupost 2011 per arees (XLS) Pla inversions Dip 2011 (PDF) Pres Dip 11 detall conceptes 2 (PDF) Pres Dip 11 detall comp desglos (PDF) Pres Dip 11 detall partides 2 (PDF)

Documentació genèrica

Informe estabilitat pressupost 2011 (PDF) Memòria pressupost 2011-1 (PDF) Consolidació Entitats 2011 (PDF) Equilibri presupostari Diputacio 2011 (PDF) Consolidat 2011 Comparatiu 2010 VD (PDF) BEP 2011 V1 (PDF)

Patronat de Promoció Econòmica

Pres Prom Res 2011 Def (PDF) Pres Prom Ing 2011 Def (PDF) Pres Prom Ing 2011 Def (PDF)

Patronat de Turisme

Resum pressupost Turisme 2011 (PDF) Pres Tur Ing 2011 Def (PDF) Pres Tur Desp 2011 Def (PDF)

OAGRTL

Pres OAGRTL Res 2011 Def (PDF) Pres OAGRTL Ing 2011 Def (PDF) Pres OAGRTL Desp 2011 Def (PDF)

Institut d’Estudis Ilerdencs

Pres OAGRTL Res 2011 Def (PDF) Pres OAGRTL Ing 2011 Def (PDF) Pres OAGRTL Desp 2011 Def (PDF)