Exercici 2010

[RoyalSlider Error] No post attachments found.

Memòria (PDF) Bases d'execució (PDF) Pressupost consolidat (PDF)

Pressupost de la Diputació

Ingressos - Resum per capítols (PDF) Ingressos - Detall per conceptes (PDF) Despeses - Orgànic - Resum per Òrgans (PDF) Despeses - Orgànic - Detall per Partida (PDF) Despeses - Classificació per programes de despesa - Resum per polítiques de despesa (PDF) Despeses - Resum per Grups de Programes - Detall per Àrea de despesa (PDF) Despeses - Econòmic - Resum per article (PDF) Despeses - Econòmic - Detall per partides (PDF) Resum despeses - ingressos (PDF)

Pressupost del Patronat de Promoció Econòmica de les Terres de Lleida

Ingressos - Resum per capítols (PDF) Ingressos - Detall per conceptes (PDF) Despeses - Resum per capítols (PDF) Despeses - Detall per partides (PDF) Resum despeses-ingressos per capítols (PDF)

Pressupost de la Fundació Pública Institut d’Estudis Ilerdencs

Ingressos - Resum per capítols (PDF) Ingressos - Detall per conceptes (PDF) Despeses - Resum per capítols (PDF) Despeses - Detall per partides (PDF) Resum despeses-ingressos per capítols (PDF)

Pressupost del Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida”

Ingressos - Resum per capítols (PDF) Ingressos - Detall per conceptes (PDF) Despeses - Resum per capítols (PDF) Despeses - Detall per partides (PDF) Resum despeses-ingressos per capítols (PDF)

Pressupost de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals

Ingressos - Resum per capítols (PDF) Ingressos - Detall per conceptes (PDF) Despeses - Resum per capítols (PDF) Despeses - Detall per partides (PDF) Resum despeses-ingressos per capítols (PDF)